Značajke


  • Krilni komarnik je jedan od najtraženijih tipa komarnika, što se najčešće koristi kod ulaznih i dvokrilnih vrata.
  • Okvir komarnika se fiksira na stolariju pomoću šarke.
  • Šarke same osiguravaju trenutno zatvaranje komarnika.
  • Potpuno zatvaranje protiv insekata se zahvaljuje četkici koja je stavljena na okvir kružno.
  • Na sredini vrata komarnika ima jedan podjeljni profil, koji olakšava otvaranje vrata, a dolje se ugrađuje profil prećke.

Crtež usklađenosti